94 timer med John Coltrane, geniet som brakte spiritualitet til jazz (PLAYLIST)

Musikk som vei til det transcendentale: dette er søket som oppmuntret Coltranes kreative arbeid

Blant navnene som bidro avgjørende for å konsolidere jazz som musikalsk sjanger, er John Coltrane, som i tillegg til å være et musikalsk geni, muligens gjorde en forskjell fordi han gjorde musikken sin til et uttrykk for sine egne transcendente oppdrag.

Coltrane dyrket gjennom hele livet en intens interesse for ulike åndelige tradisjoner, som ved å koble til sin tilbøyelighet til musikk resulterte i et kreativt uttrykk av en mystisk karakter, der noter og rytmer kunne bli en kanal favoritt til å nå en viss form for belysning. Som vi forteller i dette notatet, trodde John Coltrane på musikkens evne til å endre været, helbrede og få kontakt med Gud.

Og hva bedre å bevise eller i det minste bevise det Coltrane sa enn å følge arbeidet sitt? I denne spillelisten deler vi alle innspillingene til "Trane" er samlet, som fra hans saksofon presenterte ideene sine på den eneste måten han kunne gjøre det: med musikk.

Også i Pajama Surf: Tegningen som John Coltrane illustrerte forholdet mellom musikk og matematikk