" "

Kinesiske forskere utvikler det første bærbare soniske våpenet for å kontrollere massene

Lydvåpen for å deaktivere massene.

Det kinesiske vitenskapsakademiet kunngjorde nylig at de har det første våpenet som bruker lyd for å bryte opp overfylte folkemengder. Instrumentet er en slags rifle som fokuserer en "stråle" av lyd, ved bruk av bølger med lav frekvens.

Enheten produserer det de kaller en "biologisk effekt", det vil si ekstremt ubehag, vibrasjoner i ørene, ubehag i magen, i hjernen og til og med i leveren. Intensiteten av lavfrekvente bølger kan til og med forårsake svimmelhet, hodepine og til og med oppkast, ufrivillig avføring og til og med hjerteinfarkt. I følge studier som det må sies, er mange år gamle og ikke tydelig forklarer virkningsmekanismen. Når det er sagt, er det tydelig at lydfrekvenser kan brukes som våpen og den vitenskapelige utfordringen ligger i å skape mer praktiske og presise måter.

Tidligere utviklede soniske våpen, som ikke har blitt brukt regelmessig av forskjellige årsaker, må monteres på kjøretøy og krever en stabil kraftkilde. Kinesiske våpen er mindre og enklere å bruke, og bruker et lite gasbindrør som kraftkilde.

Den kinesiske regjeringen, som er preget nettopp av befolkningskontroll, har nå et sofistikert våpen for å endre atferden til uønskede masser.

Også i Pajama Surf: Dette er de 10 viktigste landene som produserer våpen (og deres viktigste kunder)