Forskere lager klonede kaniner som lyser i mørket

Tyrkiske forskere setter inn genetisk materiale fra en manet i kaninembryoer, slik at to eksemplarer fikk en grønn fluorescens som får dem til å gløde i mørket, et eksperiment som kunne finne nytten av å lage mer effektive og rimeligere medisiner.

I et visuelt imponerende, men også vitenskapelig transcendent eksperiment, kunngjorde forskere som jobber sammen på Hawaii og Tyrkia at de klonet en koloni på 8 kaniner, hvorav to har en intens grønn fluorescens som får dem til å gløde i mørket.

Stefan Moisyadi, en av biogenetistene som var involvert i forskningen, forklarte at denne kvaliteten ble oppnådd etter å ha injisert genetisk maneter i kaninembryoer. Deretter ble disse embryoene satt inn igjen i moren, der fluorescensen resulterte som vil opprettholdes gjennom dyrenes levetid.

Ifølge Moisyadi er den grønne fargen bare en indikasjon på at han opplevde at den fungerte, så den vil ikke påvirke hans vitale utvikling.

Når det gjelder nytten av disse, kan disse resultatene brukes til å introdusere fordelaktige gener hos andre dyr, noe som vil skape mer effektive og rimeligere medisiner, spesielt de som gjelder sykdommer som hemofili, hvor spesifikke enzymer som kan oppnås, er nødvendige. Med en prosedyre som dette.

[Den uavhengige]