Forskere mener at vi er i nærheten av en inversjon av magnetpolene (og vi er ikke forberedt)

Selv om datoen er ukjent, mener forskere at vi kan være i nærheten av polskift

Jordens magnetfelt fungerer som et usynlig beskyttelseslag som beskytter oss mot solstråling som kan være skadelig.

Noen ganger - datoene er ikke veldig presise - magnetfeltet vårt blir snudd, polene skifter sted. Denne prosessen får magnetfeltet til å svekke seg en stund, noe som gjør oss sårbare for kosmisk energi. Disse geomagnetiske investeringene skjer flere ganger hvert flere millioner år. Tallene er noe vage, men det er kjent at den siste komplette investeringen, den såkalte Brunhes-Matuyama, skjedde for 780 tusen år siden; en midlertidig inversjon av polene skjedde for 41 tusen år siden og varte i omtrent 1000 år.

Studier viser at polinvesteringer er assosiert med masseutryddelse og klimaendringer. Forskere mener at i løpet av de neste 2000 årene en komplett investering kunne presenteres, skyldes det at det har gått lenge siden sist, men spesielt siden jordas magnetfelt har falt 5% de siste århundrene.

For å forstå dette fenomenet prøver vi å måle temperaturen på jordens mantel med flytende jern som genererer magnetfeltet, noe som er ekstremt vanskelig.

I mellomtiden er noe tydelig, hvis denne magnetiske inversjonen skjer, er planeten vår ikke forberedt, spesielt fordi mye av levebrødet vårt i dag er avhengig av teknologi som vil bli alvorlig påvirket av solstråling hvis magnetfeltet mistet styrke