Hva ville du være villig til å gjøre for å få en jobb? (VIDEO)

Denne videoen viser hvordan arbeidsforholdene noen ganger får oss til å ofre vår verdighet i stedet for å forbedre livene våre.

Følgende video ble laget av et spansk selskap for å gjenspeile forholdene som eksisterer i det landet, der 13% av mennesker med arbeid lever i en situasjon med fattigdom og mange flere lider av en type arbeidsutnyttelse som påvirker deres lykke. Dette er bare et eksempel som setter fingeren på såra et problem som berører mange andre land, noen ganger med enda mer beklagelige situasjoner. Arbeid garanterer ikke verdighet eller økonomisk eller sosialt eller personlig. Vi er ofre for et system som favoriserer ulikhet og som har skapt en ny form for slaveri som er mye mindre eksplisitt og mer uekte, men ikke mindre tyngende.